Mütareke nedir?

Savaşan iki tarafın karşılıklı istekleri

sonucu, çarpışmalara belli bir süre ara verilmesi. Ateşkesle mütareke farklı olup, bu kavramlar ekseriya birbirine karıştırılır. Ateşkes daha kısa sürelidir ve geniş hükümleri bulunmaz. Süresi bitince çarpışmalar tekrar başlayacağı gibi her an bu anlaşmanın bozulabilmesi de mümkündür. Vietnam Harbindeki noel için yapılan ateşkes; Irak-İran Savaşında bayramlarda varılan ateşkes antlaşmaları, savaş içinde belli bir müddet için alınan kararlardır. Körfez Savaşında Irak ile ABD ve müttefikleri arasında 28 Şubat 1991’de imzalanan ateşkes antlaşması da mütareke değildir. Mütareke ise daha geniştir ve barış öncesi bir devredir.

Mütareke, siyasi-askeri anlaşma türüdür. Mütarekeyi takiben barış görüşmelerine başlanır. Sakin, savaşın kesildiği bu dönemde, taraflar rahatça çalışabilirler. Bu dönem oldukça uzun zaman da olabilir. Birinci Dünya Harbinin sonunda Osmanlı Devletinin 1918’de yaptığı Mondros Mütarekesi ile 1922’de Kurtuluş Savaşı sonunda yapılan Mudanya Mütarekesi bu tür antlaşmalardandır.

Sözlükte "mütareke" ne demek?

1. Ateşkes, bırakışma: mondros mütarekesi .

Mütareke kelimesinin ingilizcesi

n. truce
Köken: Arapça